Markus Axgran

Markus Axgran är produktionschef i Sköllersta, här står säkerhet, kvalitet och effektivitet högt upp på agendan. Han berättar om hur de jobbar med energieffektivitet i produktionen:

Det viktigaste är alltid säkerheten och att våra medarbetare ska känna sig trygga och må bra på jobbet. Det är också då vi hela tiden kan växa och bli ännu mer effektiva i vår produktion. För visst är det så, att ju högre produktionseffektivitet desto bättre energieffektivitet. Kan vi producera en större volym på samma mängd energi har vi gjort en hållbarhetsinsats och besparing. Vi räknar vår energiförbrukning genom att kolla på förbrukad kilowattimme per producerat kilo.

Större volym under samma energitak
Nu när produktionslinjer i Malmö flyttas hit till Sköllersta kommer vi producera större volym under samma energitak, vilket i sig blir en energieffektivisering. Även nya logistikcentret med ny energismart teknik kommer bidra och effektivisera hela vår verksamhet.

Så blir vi energieffektivare
I arbetsvardagen handlar det om att nyttja vår utrustning på bästa sätt, att exempelvis ett band inte står och rullar när det inte används och att kyldörrar inte står öppna i onödan. Sedan är det vissa produktionslinjer där det finns ett behov av investeringar för att öka vårt produktionsflöde. Under 2023 kommer vi bland annat byta ut några av våra tillverkningsmaskiner för korv vilket innebär att vi kommer kunna producera mer korv på mindre mängd energi och i sin tur lyckas fylla vår rök som vi idag inte fyller helt. Idag står den igång under mycket längre tid för att röka samma mängd korv.

Små insatser som bidrar
Om alla tänker på att stänga en dörr till ett kylrum ordentligt, inte låta en maskin stå på i onödan och vrida av en kran som står och droppar, så kommer det göra skillnad. Det pågår även ett arbete med att installera rörelsedetektorer så att lampor inte står tända i onödan. En annan rätt så liten handling men som kan göra enorm skillnad är att rapportera om man upptäcker tryckluftsläckage, det här är viktigt att åtgärda snabbt då mycket pengar och energi annars rinner i väg till ingen nytta.

Samtalet ute i produktion
Ett av mina ansvar är att föra vidare diskussion och våra mål ut i produktionen. Jag sitter i lokala ledningsgruppen där vi tar fram mål och handlingsplaner för fabriken här, sen har jag en ytterligare grupp med mina produktionsledare där vi bryter ner de övergripande fabriksmålen på avdelningsnivå. Tillsammans jobbar vi med frågorna och följer upp resultatet. Ett exempel är våra stopporsaksanalyser, där vi identifierar stopporsakerna vi har på produktionslinjerna och analyserar varför de uppstår. Därefter kan vi tillsammans med Underhåll förbättra oss.

Energieffektivitet kommer numera upp i det dagliga samtalet, det finns en ökad medvetenhet och frågan blir ytterligare aktuell i och med de ökade elkostnaderna. Det här är inte bara viktigt ur en miljösynpunkt utan viktigt ur ett konkurrenshänseende också. Atria ska vara ett föredöme och jag tror kravet utifrån bara kommer att fortsätta växa. Vi har bara en planet och den måste vi värna om. Det vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan i vår industri – måste vi göra.