Hållbarhetsrapport

 

I vår hållbarhetsrapport redovisar vi ingående hur vi arbetar med hållbarhet ur alla aspekter. Vi använder den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI) för vår hållbarhetsredovisning, där företagsansvar ses ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande.

 

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023

CSR report 2023.png