PLANET

 

Att producera och leverera mat belastar miljön – det vet vi. Därför är vårt främsta mål att uppnå en koldioxidneutral livsmedelskedja, vår produktion och distribution ska alltså inte orsaka ett överskott av växthusgas i atmosfären. Det här är våra 6 fokusområden:

 • KLIMAT: Vi minskar utsläppen genom hela vår värdekedja.
 • ENERGIEFFEKTIVITETVi förbättrar energieffektiviteten.
 • FÖRPACKNINGARVi utvecklar hållbara förpackningar.
 • VATTEN: Vi identifierar och kontrollerar vattenriskerna i vår värdekedja.
 • SVINN: Vi minskar svinnet
 • BIOLOGISK MÅNGFALD: Vi väljer lösningar som stödjer biologisk mångfald.

 

 

VI ÄR ANSLUTNA TILL SBTi

Januari 2023 godkändes Atrias mål av Science Based Targets. Målen sätts efter vad forskning angett krävs  inom olika branscher för att världen ska nå målet om maximal 1,5 graders uppvärmning.

PRODUCT

 

Som ett ledande livsmedelsföretag är det vårt självklara ansvar att sätta produktsäkerheten och konsumentens trygghet i första hand. Vi har full spårbarhet på våra produkter och har som mål att erbjuda full transparens till konsumenten. Vi har en nollvision när det kommer till användning av antibiotika och djuromsorgsincidenter. För vår kycklinguppfödning i Sverige har vi en djuromsorgsansvarig och djuromsorgsgrupp som är i ständig kontakt med myndigheterna för att vi ska ha den bästa djuromsorgen. Det här är våra 5 fokusområden:

 • LIVSMEDELSSÄKERHET: Vi har en hög kvalitets- och livsmedelssäkerhet.
 • BIOSÄKERHET: Vi stärker biosäkerheten i hela kedjan. 
 • DJUROMSORG: Vi fokuserar på god djuromsorg. 
 • ANTIBIOTIKA: Vi utvecklar antibiotikafri produktion.
 • SPÅRBARHET: Vi främjar spårbarheten av råvaror. 

 

 

product.png

PEOPLE

 

Med säkert producerad och näringsriktig mat skapar vi matglädje för varje tillfälle. Det här lyckas vi med genom välmående och trygg personal. En säker arbetsmiljö och en plats med utrymme för utveckling är därför väsentligt för vår verksamhet. Det här är våra 5 fokusområden:

 • RÄTTVISA ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN: Vi säkerställer rättvisa anställningsförhållanden.
 • ANSTÄLLDAS HÄLSA & SÄKERHET: 
  Vi främjar våra anställdas välbefinnande och har en säker arbetsmiljö.
 • KOMPETENSUTVECKLING: Vi säkerställer kompetensutveckling för våra medarbetare.
 • NUTRITION: Vi producerar säker och näringsrik mat.
 • MATGLÄDJE: Vi skapar inspirerande mat för varje tillfälle. 

 

people-2.png