Atria Way of Work

Här sammanfattas våra arbetsprinciper som utgör fundamentet i vår värdegrund. Arbetsprinciperna ska ge oss ett enat arbetssätt, stärka trivsel & trygghet och hjälpa oss att nå våra strategiska mål.

 • Vi har kund och konsument i fokus
  Allt vi skapar ska ge ett mervärde för antingen kunden eller konsumenten, helst båda samtidigt. Vi skaffar oss djup kunskap om marknaden med hjälp av undersökningar och tester kombinerat med starka kundrelationer. På så vis kan vi förstå och möta de behov som finns. Vi tänker på våra kunder och konsumenter genom hela värdekedjan från inköp och produktion till försäljning och måltid.

 • Vi levererar alltid kvalitet
  För oss är kvalitet en självklarhet. Vi ställer höga krav på oss själva. Vi håller alltid hög standard när det gäller inköp, utveckling och produktion. Samma kvalitet genomsyrar även försäljning, kundbemötande och leverans, både inom och utanför företaget. Det medför att våra kunder och konsumenter kan känna sig trygga och veta att vi tar vårt ansvar.

 • Vi utmanar för att vinna
  Hos oss uppmuntras nya idéer, både när gäller produkter, arbetssätt och service. Vi sticker ut hakan och vågar vara annorlunda. Vår strävan är alltid att utvecklas och bli bättre. Vi fokuserar på möjligheter istället för på problem. Varje person är betydelsefull för vår gemensamma framgång.

 • Vi är stolta över vårt arbete
  Varje dag levererar vi god och inspirerande mat till tusentals människor. Tillsammans skapar vi en öppen och uppmuntrande atmosfär där alla tar ansvar och har möjlighet att utvecklas. När alla trivs och känner arbetsglädje skapas de bästa resultaten. Det gynnar såväl oss som våra kunder, konsumenter och samarbetspartners.