Certifierade produktsäkerhetssystem

Som livsmedelsföretag är det vårt naturliga ansvar att sätta produktsäkerheten och konsumentens trygghet i första hand. Det gör vi genom kontroller och riskbedömning på samtliga anläggningar och genom en tät dialog mellan produktion och kvalitet.

Samtliga anläggningar inom Atria är certifierade av tredje part enligt kvalitetsledningssystemet FSSC 22000 (Food Safety System Certification) och genomgår revisioner varje år. Livsmedelsverket utför dessutom regelbundet inspektioner för att kontrollera livsmedelssäkerheten.

På alla anläggningar arbetar vi efter den standardiserade arbetsmetoden HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Den beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar livsmedelsproduktionen med syfte att maten ska vara säker för konsumenten.