Produkten

ikonit14.pngLedande inom kvalitet, säkerhet och djuromsorg

Som ett ledande livsmedelsföretag är det vårt självklara ansvar att sätta produktsäkerheten och konsumentens trygghet i första hand. Vår livsmedelskedja är redan en av världens bästa, men den kan bli ännu bättre. Omsorg om djuren och deras välbefinnande är genomgående i hela Atrias livsmedelskedja. Våra produkters resa från primärproduktion till konsument är helt öppen och transparent. Vårt mål är en helt transparent livsmedelskedja där alla råvaror, ingredienser och förpackningar automatiskt kan spåras. ​