Matsvinn

Att minska matsvinnet är en jätteviktig fråga för hela livsmedelsbranschen och Atria arbetar med matsvinnet på olika sätt.

  • Vårt mål är att minska svinnet i produktion med 25% till 2020. Det är ett tufft mål och kräver förändringar på olika plan i vår verksamhet, exempelvis förbättring av utrustning, och utbildning av våra medarbetare.
  • Vår skolmatskampanj ”Gilla Skolmat” har som mål att minska matsvinnet i skolmatsalarna runt om i landet.
  • Vår ambition är alltid att skänka bort den mat som t ex har skönhetsfel på förpackningen och inte blir säljbara i livsmedelsbutikerna. Ett av våra nya projekt under 2017 är att det matsvinn som uppstår i våra fabriker ska skänkas till hemlösa.