Miljö

Det är oundvikligt att vår produktion och våra transporter påverkar miljön. Därför är det ett självklart mål för oss att ständigt minska verksamhetens miljöeffekter. Vi har ett väl organiserat miljöarbete där varje anläggning har en lokal miljögrupp som bland annat arbetar med att minimera matsvinn och klimatpåverkan. Vår största produktionsanläggning, som är belägen i Sköllersta, är certifierad enligt ISO 14001 och övriga anläggningar arbetar efter samma rutiner. Samtliga anläggningar är energicertifierade enligt ISO 50001. 

Våra ambitioner inom miljö

  • Vår vision är att vår produktion och våra transporter ska vara koldioxidneutrala. Till 2020 ska vi ha minskat våra koldioxidutsläpp från produktionen med 50 % och för våra transporter med 25 %.
  • I våra fabriker ska all råvara användas och vi har en nollvision när det gäller matsvinn. Till 2020 ska vårt matsvinn ha minskat med 25 %.