Märkning

Det ska vara enkelt att hitta och förstå information om vår mat. Så här märker vi:

Kött från Sverige
Kött från SverigeMärket betyder att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige och att varan är både förädlad och förpackad i Sverige. I korv, leverpastej och andra så kallade sammansatta produkter, är köttet 100% svenskt och den totala andelen svenska råvaror ska vara 75% eller mer.

Svensk Fågel
Svensk FågelDet blågula ursprungs- och kvalitetsmärket garanterar att Svensk Fågels djuromsorgsprogram följs och att kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. Märkningen garanterar också att köttet har hög livsmedelskvalitet och är fritt från salmonella.

Fri från
Fri från märkningFörekomsten av allergier ökar generellt i samhället och det gäller inte minst allergier och överkänslighet för olika typer av mat. Vi vill att alla ska kunna äta våra produkter och därför är det viktigt för oss att erbjuda ett sortiment även för allergiker. Vi strävar alltid efter att minimera antalet allergener i våra produkter.

Nyckelhålet
NyckelhålsmärkningMärkning med nyckelhålet innebär att produkten innehåller mindre socker och salt, mer fullkorn och fiber samt nyttigare eller mindre mängd fett än andra livsmedel av samma typ. De produkter i vårt sortiment som uppfyller nyckelhålets kriterier märks med symbolen. Vår ambition är att erbjuda nyckelhålsmärkta alternativ i varje produktgrupp.

EU ekologisk märkning
EU ekologisk märkningEfterfrågan på ekologiska produkter har ökat de senaste åren. Vi använder EU-ekologisk märkning och vår ambition är att erbjuda ekologiska alternativ i varje produktgrupp.

MSC – Marine Stewardship Council
MSC märkningOrganisationen MSC driver ett välkänt och omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja hållbara fiskemetoder och bidra till levande hav. MSC kontrollerar alla delar från fisket fram till färdig produkt. För restaurang och storkök erbjuder vi ett fisksortiment där all fisk är MSC-certifierad.