Människan

Aktivt arbete för människors välbefinnande

ikonit31.png

För oss på Atria är medarbetarnas och konsumenternas välmående av största vikt. Vi stöder våra konsumenters välbefinnande genom att tillhandahålla god och hälsosam mat vid varje måltid. Vi vill ge våra anställda ett säkert och meningsfullt arbete där alla har möjlighet att utveckla sin egen expertis. ​