Jordklotet

Vi bryr oss om miljön

Livsmedelsproduktion har alltid varit nära kopplad till miljö och naturresurser. Vi har byggt livsmedelsproduktionskedjan ansvarsfullt och på naturliga villkor i mer än hundra år - alltid med respekt för miljön.

Det är viktigt för oss att ha en grundlig förståelse för hur livsmedelskedjan som helhet fungerar och vilken typ av miljöpåverkan den har. I praktiken innebär detta att vi arbetar nära forskningen inom området. Endast på så sätt kan vi rikta in oss på de rätta åtgärderna för utveckling.

Med fokus på åtgärder är vi aktivt engagerade i att minska koldioxidutsläppen och annan miljöpåverkan, både i vår egen produktion och i resten av livsmedelskedjan, från jord till bord.