Code of Conduct

Vår uppförandekod innehåller etiska riktlinjer för vår dagliga verksamhet. I den kan du läsa om hur vi jobbar med trygg mat, miljöhänsyn, personal, vår omvärld och affärsetik.