Djuromsorg

Djuromsorgsfrågor är mycket viktiga för oss. Vi har både egen uppfödning och samarbetar med leverantörer. Vi ställer höga krav på en god djurhållning där djuren behandlas väl och hålls friska.

Våra ambitioner inom djuromsorg

  • Grundläggande för oss är att djuren ska hanteras enligt respektive lands lagstiftning och att leverantören är godkänd och kontrolleras av myndigheterna.
  • Vi kontrollerar själv samtliga leverantörer i enligt med svenska konkurrensverkets regler som bygger på svensk djurlagstiftning. På så vis har vi kontroll på eventuell avvikelse från svenska djuromsorgsregler.
  • Svensk djuromsorg ligger i framkant i Europa och vi vill värna om den och svenskt lantbruk, därför kommer majoriteten av vårt gris- och nötkött som vi använder i Sverige från Sverige.
  • Även finsk djuromsorg ligger i framkant i Europa. I Finland har vi egna kontaktsgårdar som följer Atrias djuromsorgsprogram och samtliga gårdar är även anslutna till det finska systemet SIKAVA som följer upp djurhälsan.
  • Vi har egen kycklinguppfödning i Sverige och är medlemmar i Svensk Fågel. Svensk Fågel har ett omfattande djuromsorgsprogram som vi följer.