Kvalitets-, miljö- , säkerhets- och energipolicy

Med passion och starka varumärken skapar vi inspirerande mat för varje tillfälle.

• Vi har verksamhetens säkerhet i alla delar som övergripande mål

• Vi uppfyller all lagstiftning samt bindande krav som gäller för vår verksamhet samt våra produkter – egentillverkade såväl som inköpta.

• Vi strävar efter att alltid uppfylla eller överträffa förväntan från våra kunder och konsumenter.

• Vi säkerställer att våra medarbetare har förutsättningar för att uppfylla krav och önskemål, genom hög kompetens och ständig utbildning.

• Vi samarbetar med leverantörer och kunder samt övriga intressenter på ett strukturerat och långsiktigt sätt.

• Vi granskar, utvecklar och förbättrar ständigt vårt sortiment, våra processer samt våra ledningssystem, som en del i vår Food Safety Culture.

• Vi strävar efter att minska vår energi- och miljöbelastning och vårt arbete kännetecknas av helhetssyn och långsiktighet.

• Vi strävar efter att förebygga föroreningar genom förbättrat råvaruutnyttjande, minskad energi- och vattenförbrukning samt effektiva
inköpsprocesser och logistiklösningar.

• Vi sätter upp relevanta och realistiska mål för vår verksamhet i syfte att
säkerställa kvalitén på våra produkter samt minska vår energiförbrukning och miljöpåverkan och i vårt säkerhetsarbete.

• Vi skapar förutsättningar och arbetar förebyggande inom Atria