Kvalitets-, miljö och energipolicy

Vi är det ledande livsmedelsföretaget i norra Europa. Det innebär att:

  • Vi har produktsäkerhet som vår högsta prioritet.
  • Vi uppfyller all lagstiftning som gäller för vår verksamhet och våra produkter – egentillverkade såväl som inköpta.
  • Vi strävar efter att alltid uppfylla eller överträffa förväntan från våra kunder och konsumenter.
  • Vi säkerställer att våra medarbetare har bästa möjliga förutsättningarna för att uppfylla krav och önskemål, genom hög kompetens och ständig utbildning.
  • Vi samarbetar med leverantörer och kunder på ett strukturerat och långsiktigt sätt.
  • Vi granskar, utvecklar och förbättrar ständigt hela vår verksamhet, våra processer och vårt sortiment.
  • Vi strävar efter att minska vår energi- och miljöbelastning och vårt arbete kännetecknas av helhetssyn och långsiktighet.
  • Vi strävar efter att förebygga föroreningar genom förbättrat råvaruutnyttjande, minskad energi, minskad vattenförbrukning samt effektiva logistiklösningar.

Vi sätter upp relevanta och realistiska mål för vår verksamhet i syfte att säkerställa kvalitén på våra produkter samt minska vår energiförbrukning och miljöpåverkan.