Atria Code of Conduct

Atria Code of Conduct 

Atrias uppförandekod bygger på Atrias arbetsprinciper och sammanfattar våra etiska riktlinjer för den dagliga verksamheten. I den kan du läsa om hur vi jobbar med trygg mat, miljöhänsyn, personal, vår omvärld och affärsetik. Uppförandekoden stöds av företagets interna policyer och riktlinjer som definierar och styr vad vi förväntar oss av alla Atria-anställda.

Läs vår uppförhande kod här.

Atria har förbundit sig till följande internationella avtal och rekommendationer:

  • UN Universal Declaration of Human Rights and Convention on Rights of the Child
  • Agreement of the International Labour Organisation (ILO) on basic rights at work
  • UN Global Compact initiative for the promotion of human rights, rights at work and environmental protection and the prevention of corruption
  • OECD code of practice for multinational companies
  • Business Charter for Sustainable Development of the International Chamber of Commerce (ICC) and ICC instructions against bribery and corruption
  • Business Social Compliance Initiative (BSCI) purchasing principles

Atria kräver också att våra affärspartners förbinder sig till liknande uppförandekod.

Läs vår Supplier Code of Conduct här.