VÅRT ANSVAR

VI UTVECKLAR VÅRT ANSVAR GENOMTRE FOKUSOMRÅDEN: PLANET, PRODUCT, PEOPLE. 

 

PLANET: Vi ska minska vår miljöpåverkan i varje led i produktionskedjan. En koldioxidneutral livsmedelskedja är vårt främsta mål.

PRODUCT: Vi ska ha världens renaste, säkraste och mest transparenta livsmedelskedja med fokus på djuromsorg.

PEOPLE: Vi bryr oss om människors välbefinnande och arbetar aktivt för att främja ett gott liv. Vi tillhandahåller hållbart producerad, god och hälsosam mat för alla måltider.