"Hållbarhet är högt upp på agendan inom hela koncernen"

Rasmus Sunesson är Teamleader för vår kycklinguppfödning i Sölvesborg. Huvudfokus är alltid att säkerställa att kycklingarna mår bra i stallarna, till exempel att det är rätt temperatur, belysning och att de får i sig tillräckligt med vatten och foder. Faktorer som i sin tur som påverkar vår vatten- och energiförbrukning och är en viktig del av vår resa i att bli energieffektiva. Rasmus berättar om arbetet för ett hållbart Atria:

Jag är stolt över Atria. Anledningen till att jag är engagerad i hållbarhetsarbetet är just för att det står högt upp på agendan inom hela koncernen. De stora huvudmålen plockar vi ner och applicerar i vårt arbete lokalt. Vad kan vi göra för att bidra till att vi når målet att bli koldioxidneutrala? Jag sitter med i vår interna miljögrupp i Sölvesborg där vi tillsammans tittar på och tar fram åtgärder för att nå våra uppsatta mål.

 

Så långt har vi kommit
I Sölvesborg har vi idag en flispanna intill våra kycklingstallar vilket innebär ett betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med en oljepanna, samt att vi använder oss av ett helt fossilfritt bränsle. Flispannan har ett utsläpp på nästan noll gram medan en oljepanna ligger på ungefär 280 gram per kilowattimme.

Även om vi skapar värme med en mer klimatsmart utrustning vill vi fortsatt arbeta med att sänka vår energiförbrukning. En enkel åtgärd för att minska vår energiförbrukning är att vi bytt ut alla våra lampor till ledlampor.

 

Investeringar för ytterligare effektivisering
För att förbättra oss ytterligare håller vi nu på att installera en ny typ av utrustning i form av en stalldator som kommer göra det möjligt för oss att skapa ett bra klimat utan att vi gör av med mer resurser än nödvändigt. Stalldatorn kontrollerar vattentillförseln, värme och ventilation. Genom den kan vi exempelvis se hur mycket vatten som går åt per fågel och på så sätt kan vi säkerställa att vi inte portionerar ut för mycket eller för lite vatten. Datorn kontrollerar även värmepumpar, ventilation och belysning så att vi kan se till att kycklingarna har rätt klimat utan att förbruka mer energi än nödvändigt. Skulle ett ventilationssystem sluta fungera går ett larm och vi kan åtgärda problemet så fort som möjligt. Nya utrustningen är planerad att vara på plats och i drift hösten 2023.

 

Personalen vår viktigaste tillgång
Med detta sagt är vår personal vår viktigaste tillgång. Även om vi har avancerad teknik på plats som hjälper oss kan vi inte lita på den fullt ut. Jag eller en nära kollega går två gånger om dagen in i stallarna och kollar till kycklingarna. Hur mår de, hur är klimatet, finns foder och vatten som det ska? Detta är ett steg i rutinen vi aldrig får eller ska hoppa över.

 

En god djuromsorg
För att säkerställa en god djuromsorg i uppfödningen är ett av mina största ansvar att utbilda personalen. Vi måste gå in, känna och se. Ingen flock är den andra lik, något som gäller den ena kanske inte gäller den andra.  

Jag är stolt över hur vi tar hand om våra kycklingar, vi gör alltid vårt yttersta. Jag kommer fortsätta utbilda min personal och jobba förebyggande. Ta hjälp av den teknik vi har att tillgå så att vi alltid har koll på vad som händer i stallet, det i kombination av vår personliga närvaro gör att vi på vår avdelning kan säkerställa att våra kycklingar mår bra, håller sig friska och att vi inte har några olyckor.