"Vi ökar kundnyttan och minskar vårt koldioxidutsläpp"

 

Linda Munters är vår Customer Supply & Logistics Manager och har huvudansvaret för Atrias logistik, däribland vårt nya logistikcenter som är under uppbyggnad och en del av den omstrukturering som Atria Sweden just nu genomgår för att effektivisera sin verksamhet. Linda berättar mer om sin roll och hur en optimerad logistikprocess påverkar vårt hållbarhetsarbete:

 

Hållbar logistik handlar till stor del om optimering och effektivisering och omfattar hela vår kedja. I mitt huvudansvar för lagerdrift, transport, order och planering tar vi nu ett stort kliv framåt mot ett ännu mer effektivt och modernt logistikflöde, från mottagning av varor och lagerhantering till slutleverans.

 

Vi ökar kundnyttan och minskar vårt koldioxidutsläpp
Våra transportflöden centraliseras och med placering i Sköllersta får vi ett optimalt läge som ger färre stopp och körda kilometrar; färre leveranspunkter för både färskt och fryst. Det gör vårt miljöavtryck betydligt mindre. Vårt mål är att till år 2025 minska våra koldioxidutsläpp med 25% (basår 2017).

 

En logistikprocess för ett energieffektivare Atria
Logistikprocessen koncentreras till en plats där vårt nya logistikcenter blir navet för Atrias lagerhantering av färskvaror. Vi får ett ökat kapacitetsutnyttjande och fyllnadsgrad i både lager och på lastbärare och SRS (Svenska Retursystem) används till största del, både som lastbärare och sekundärförpackning. Vi arbetar också ständigt med att förbättra våra planeringsprocesser för att minska svinn.

 

Precis som en effektivare produktion innebär en ökad energieffektivitet kommer även logistikcentret med ny energismart teknik att ha en påverkan på vår energiförbrukning. Vi kommer bland annat att nyttja stor del av spillvärmen från kylprocessen till upptining och avfrostning. I övrigt är byggnaden välisolerad och har ljusa tak för att minska uppvärmning av solen för våra kylda delar.

Hållbarhetsarbetet står högt upp på Atrias agenda och generellt finns en ökad medvetenhet hos varje medarbetare. Vi arbetar målinriktat och det finns ett starkt engagemang i hela organisationen. Nu är vi nära vårt första stora delmål och ett steg närmare en logistiklösning som ska göra oss mer hållbara, förbättra kvaliteten, öka kapaciteten, höja effektiviteten och förbättra våra medarbetares arbetsmiljö. Vi längtar!