Vägen till att bli helt fossilfria

 

Jonas Sillén är energiingenjör på Atria Sweden och håller samman Atrias energiarbete. Han följer vår energiförbrukning på månadsbasis och jobbar med våra långsiktiga energimål om att minska vår energiförbrukning och bli fossilfria. Han berättar om arbetet och hur omstruktureringen med investeringen i ett nytt logistikcenter i Sköllersta kan bidra:

 

Atria har ett uttalat mål om att fasa ut all fossil energi till 2030 och att minska energianvändningen från år till år. Ett stort steg tas i och med förflyttningen från Malmö hit till Sköllersta. Användningen av naturgas kommer att fasas ut och ersättas med pellets och biogas. Investeringen i ett nytt logistikcenter i Sköllersta möjliggör också att vi kan arbeta med ny och energieffektiv utrustning. Atria har redan kommit långt med omställningen mot att bli fossilfria och håller ett högt tempo. Det är mycket att göra men samtidigt roligt att får vara med på den här resan.

 

Investeringar i teknik för ett mer energieffektivt Atria
Atria använder mycket kyla i sin produktion och vid produktion av kyla så skapas överskottsvärme. Genom att investera i en värmepump kan överskottsvärmen användas till upptining av inkommande produkter, avfrostning av kylutrustning och uppvärmning av lokaler. Den nya logistikbyggnaden är utöver det välisolerad enligt den senaste standarden och yttertaket över kylutrymmen är täckt av material som reflekterar solstrålningen för att hålla värme ute.

 

Alla insatser räknas
Energi är i dagsläget en ändlig resurs och alla insatser är viktiga för att vi ska förbruka vår energi optimalt. Vi jobbar med att hålla medvetenheten uppe hos all personal om vikten att vara sparsam med energi. Exempel på konkreta saker vi gör och kan göra är att stänga av maskiner vid raster, använda snålspolande munstycken till diskning samt optimera temperaturerna i våra lokaler så att kylmaskinerna kan jobba så effektivt som möjligt.

 

Vägen till att bli helt fossilfria
Atria arbetar med att successivt ersätta all användning av fossila energislag med energislag som inte bidrar till den globala uppvärmningen. Mellan 2020 till 2025 visar prognosen att vi kommer att halvera CO2 emissioner från fossilt ursprung. Målet att ha en produktion baserad på fossilfri energi år 2030 känns realistiskt. Atrias produktion kräver mycket ånga som historiskt har producerats med olja och naturgas men som nu ersätts med förnybara energislag. Pellets som tillverkas av restprodukter från träbearbetningsindustrin har visat sig fungera som en fullvärdig ersättning. Produktionen av pellets är utspridd på mindre fabriker och sker ofta ganska när våra produktionsenheter så att transporterna inte behöver bli så långa.

 

Framtiden
Läget kring energiförsörjningen svänger snabbt och en osäker omvärld gör att förutsättningarna kan ändras snabbt som vi sett med elpriserna senaste halvåret. En viktig del i omställningen är att förstå större trender och förstå hur det kan komma att påverka Atria. Det känns bra att ha en arbetsgivare som tagit de här utmaningarna på allvar och det är roligt när vi gör skillnad både för oss som jobbar, våra kunder och för miljön.