Djuromsorg

Alla djur i och till vår produktion ska må bra och omhändertas enligt de regelverk som finns för god djuromsorg. Djurens hälsa och välmående hanteras på ett kontrollerat sätt i hela Atrias livsmedelskedja. Vi har en nollvision när det gäller skadade djur och ser hela tiden över och optimerar våra rutiner, så att vi till slut ska nå den. 

Djuromsorgkyckling.jpg

När djur har det bra behöver de inte behandlas i onödan. När det gäller finskt kött är Atria världsledande pionjärer inom produktion av antibiotikafritt kött. Vi har en nollvision för användning av antibiotika i all vår uppfödning och accepterar inte antibiotikaanvändning om det inte är veterinärmedicinskt motiverat. 

”Medvetenheten och kraven de sista tio åren, framför allt i Sverige, tycker jag har ökat. Delvis tack vare upphandlingsmyndigheten som tagit fram kriterier som upphandlade kommuner ska använda sig av. Det här innebär att kravställningen mot oss ökar. Vi måste aktivt jobba för att fullfölja dessa kriterier vilket i sin tur är positivt för djuromsorgen i stort. I och med att lagstiftningen i Sverige inte är densamma som i övriga Europa har vi dessutom tvingats påverka våra leverantörer att ändra sig. Därför håller våra leverantörer en bra nivå, men det är självklart något vi jobbar med hela tiden för att upprätthålla det så."

- Carsten Jörgensen, Kvalitets- & Miljöchef, Atria Sweden