Koldioxidavtryck

Atrias huvudmål är att bekämpa klimatförändringar och producera mat på ett koldioxidneutralt sätt. Att kartlägga och beräkna våra produkters koldioxidavtryck hjälper oss att få en djupare förståelse för var utsläppen är störst och hur vi kan minska dem.

Livsmedelsproduktionens största miljöpåverkan när man tittar på hela kedjan är primärproduktion. Våra andra partners, såväl som handel och konsumenter, har också ansvar. Med vår verksamhet strävar vi efter att göra en koldioxidneutral livsmedelskedja möjlig i hela kedjan.

Miljöansvar i primärproduktion

ikonit13.png

Producenterna spelar en nyckelroll för att minska miljöpåverkan i primärproduktionen. Atria ger vägledning för att de ska utveckla en hållbar produktion. Vi uppmuntrar producenterna att anta energieffektiva lösningar, använda förnybara energikällor och att minimera avfall samtidigt som djurens välbefinnande prioriteras.

Alla våra uppfödare uppmanas att underteckna EU:s miljöåtagande. EU:s miljöåtagande omfattar åtgärder på olika nivåer för att minska jordbrukets miljöpåverkan. Det är för närvarande det mest effektiva sättet för samhället att tillsammans försäkra sig om att miljöpåverkan av livsmedelsproduktion beaktas. Över 90 procent av de finska gårdarna har undertecknat EU:s miljöåtagande.

Klimatberäkning underlättar bra val

Både för att stärka vårt eget hållbarhetsarbete i produktutvecklingen och för att underlätta för kunder och konsumenter, har Atria infört ett klimatberäkningssystem. Målet är att beräkna koldioxidutsläppet per process, produktionslinje samt i slutänden även per produkt. Med hjälp av det kan vi sen se var vi har förbättringspotential.

Det KliMakloka köket är ett initiativ för att inspirera skolor och andra aktörer i offentlig regi att göra bra val av måltider. I konceptet ingår recept och ett urval av våra klimatberäknade produkter som inkluderar korv, vegetariskt, kyckling, färs, husman och fisk. Sedan 2019 finns alla våra svenska Lithells artiklar klimatberäknade i RISE Klimatdatabas.

Klimatklok.jpg