Ansvarsfullt företagande

Vi tar ansvar genom att lyssna på våra intressenter

Vi är engagerade i ansvarsfullt företagande och de krav som vår affärsmiljö och våra intressenter ställer. Vi styrs av lönsam tillväxt, etik och värdeskapande partnerskap.

Genom en ansvarsfull verksamhet strävar vi efter att säkerställa gynnsamma förutsättningar för vår nuvarande och framtida verksamhet. I enlighet med principerna för hållbar utveckling tar vi hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av vår verksamhet inom alla våra affärsområden. Vi kräver också att våra affärspartners följer liknande principer i sin verksamhet.

Företagsansvar är integrerat i alla nivåer i vår verksamhet: mål, värderingar, verksamhetsstrategier, ledning och i det dagliga arbetet.