WWF tar bort rödmarkering av svensk kyckling

Hösten 2021 skärpte WWF kriterierna i Köttguiden och hållbarhet fick större tyngd i bedömningen. Svensk kyckling hamnade då på rött ljus i totalbedömningen. På felaktig grund ansåg Svensk Fågel, som lät göra en ny så kallad livscykelanalys genom det oberoende forskningsinstitutet RISE. Nu ändrar WWF sin bedömning och svensk kyckling går från rött till gult ljus.

Den nya analysen visar att klimatpåverkan från svensk certifierad kyckling som är traditionellt producerad av Svensk Fågels medlemmar är betydligt lägre än den som WWF har presenterat. Koldioxidavtrycket är till exempel 20 procent lägre. Nu meddelar WWF att rödmarkeringen av svensk kyckling tas bort och ersätts med en gul markering.

– Det här är glädjande och inte helt oväntat för oss. Vi blev förvånande över rödmarkeringen då den kom och ifrågasatte den. Det var ju olyckligt att WWF inte kontaktade branschen redan vid den första uppdateringen av Köttguiden, så kunde vi ha undvikit detta missförstånd. Svensk kycklingproduktion är väldigt hållbar, vi har sedan länge arbetat enligt den svenska modellen med god djurhälsa, god djurvälfärd och därmed också låg antibiotikabehandling. Med våra kontrollprogram har medlemmarna gjort ett omfattande arbete med att minska vår klimatpåverkan, vilket även stöds av den livscykelanalysen vi nyligen genomförde via det oberoende forskningsinstitutet RISE med ansvarig expert Katarina Nilsson fil.dr och enhetschef på biokemi och hälsa, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

Atria är medlemmar i Svensk fågel och arbetar efter branschorganisationens omfattande kontrollprogram. I Atrias kycklinguppfödning i Blekinge är huvudfokus alltid att säkerställa att kycklingarna mår bra i stallarna, till exempel att det är rätt temperatur och att de får i sig tillräckligt med vatten och foder. Faktorer som i sin tur som påverkar belysning vatten- och energiförbrukning och som är en viktig del för att bli energieffektiva.

Arbetet för en hållbar kycklingproduktion är ständigt pågående och utvecklingen sker inom flera områden. Läs mer om vårt arbetar här.