Svenskarnas matvanor har förändrats under coronakrisen

Blodpudding och måltidskorv istället för mat på restaurang. Coronakrisen har förändrat hur svenskarna äter. Framför allt märks en ökning av snabblagade och traditionella produkter.
– Allt fler gör också sina inköp online, säger Rebecka Thulin, marknadsanalytiker på Atria.

Förändringarna i svenskarnas konsumtion av livsmedel under de senaste månaderna följer delvis de mönster som kunnat iakttas under tidigare kriser: Restaurangbesöken går ner, enkla, traditionella alternativ från butik går upp.

– Det är den tydligaste trenden. Den visar också att svenskarna har varit bra på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannat hemma. Utvecklingen följer samma mönster som under den senaste finanskrisen. Även om orsakerna är olika. Den gången rådde en osäkerhet kring främst ekonomin. Coronakrisen är mer omvälvande, säger Rebecka Thulin, marknadsanalytiker på Atria.

Tryggt och traditionellt

Atria är ett av norra Europas ledande matföretag. Med företagets egen försäljning som underlag, samt rapporter från flera marknadsundersöknings- och trendföretag, har Rebecka Thulin kunnat ta fram en bred bild över konsumtionsmönstret i Sverige under pandemins första månader. Bland de enskilda produkterna i sortimentet har blodpudding och måltidskorv stått för de största ökningarna.

– Det är enkel, snabb och billig mat som många också minns från när de var små. Något som kan tyda på att människor söker sig till trygga alternativ. Däremot har smörgåsmat, som salami och skinka, inte ökat lika mycket, säger Rebecka Thulin. Just våra frukostar påverkas ju inte lika mycket av restaurangstängningar och isolering.


DSC_7804.jpg

Hållbarhet upplevs mindre viktigt

Svenskarnas konsumtionsvanor är känsliga för trender och svängningar. Samtidigt har mönster som kunnat ses innan krisen hållit i sig. Bland annat fortsätter ökningen av vegetarisk mat. Däremot har det tidigare fokuset på hållbara alternativ kommit av sig något, även om tendensen att handla lokalt fortsätter att öka.

– Människor klarar sällan av att oroa sig för mer än två saker i taget. Nu är hälsa och ekonomi i fokus och då upplevs hållbarhet som mindre viktigt. Men jag tror det kommer att komma tillbaka. Coronapandemin har ju samtidigt pekat på vikten av god djurhållning för att liknande virus inte ska uppstå i framtiden. På sikt tror jag att det kommer att göra konsumenter mer medvetna i sitt val av framför allt rött kött, säger Rebecka Thulin.

Digitalt genombrott

Livsmedelsinköp online har vuxit långsamt i Sverige jämfört med i andra länder. Coronakrisen ser dock ut att kunna bli det stora genombrottet för försäljning av mat på nätet.

– Den har gått på högvarv. Kedjorna har accelererat sin digitala handel så att det till och med går att få maten levererad till skärgården med båt. Även många äldre målgrupper har börjat handla digitalt. Den fysiska butiken kommer att fortsätta vara viktig ur ett socialt perspektiv. Men vi ser fortfarande inget slut på krisen. Det gör att allt fler kommer att komma över tröskeln till att börja göra sina inköp på nätet, säger Rebecka Thulin.