Atria Sweden har anslutit sig till svenska Sojadialogen

Under de senaste 50 åren har sojaproduktionen i världen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton*. På flera håll i världen sker sojaodlingarnas utbredning på bekostnad av savannområden och biologisk mångfald, och tränger undan ursprungsbefolkningar*.

Soja – en viktig fråga för Atria
Atria har länge arbetet mot de utmaningar som följer vid sojaproduktion. Vi är sedan tidigare medlemmar i RTRS (Round Table on Responsible Soy) där vi stöttar den ansvarsfullt producerade sojan genom att köpa certifikat för den mängd soja vi använder. I år tog vi nästa steg och anslöt oss till Sojadialogen.

Bakom Sojadialogen står svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag, samt Världsnaturfonden/WWF. Överenskommelsen innebär att 100 procent av den soja som används i livsmedel från undertecknade företagen ska vara ansvarsfullt producerad. Detta kan uppfyllas antingen genom köp av RTRS-certifikat eller genom att sojan kommer från spårbart odlingsområde som av sojadialogen värderats uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion med verifiering av oberoende tredje part.

Ansvarstagandet gäller indirekt soja i form av sojamjöl som används som foder till animaliska produkter, som kött, ägg, mjölk och odlad fisk. Det gäller även soja för humankonsumtion, exempelvis Atrias sojaprodukter från TZAY eller Dagens Rätt Grönt.
Sojaolja är i dagsläget exkluderat i initiativet, men ambitionen är att det ska inkluderas i framtiden. Atria använder dock ingen sojaolja i sin produktion.

- För Atria är det viktigt att vara med och ta ansvar och bidra till en hållbar produktion i samtliga steg i vår försörjningskedja. Vi har redan ett aktivt arbete med RTRS (Round Table on Responsible Soy) som är en naturlig del i Atrias hållbarhetsarbete. Genom att signera sojadialogen får vi ytterligare möjligheter att bidra till förbättrade villkor både miljömässigt och etiskt för framtiden, säger Carsten Jörgensen, Head of Quality and Environment.

Sojabönagrön123.jpg
Läs mer om Sojadialogen i länken.
*Källor: Sojadialogen