Nyckeln är engagerad personal

Att komma hem säkert från arbetet har högsta prioritet inom Atria. Mohedafabriken har en positiv trend med över 1560 olycksfria dagar utan sjukfrånvaro.

Medan fåglarna kvittrar utanför fönstrena jobbar medarbetarna i Mohedafabriken med att producera Sveriges godaste husmanskost. Här är det sylta och isterband som står i centrum för dagen. I fabriken arbetar cirka 18 kunniga medarbetare med att tillverka isterband, sylta, såser och soppor. Totalt produceras ungefär fem ton livsmedel per dag. Det ska gå snabbt och kvaliteten får aldrig äventyras, men viktigast av allt är att arbetet sker på ett säkert och hållbart sätt för medarbetarna.

Angelie ”Lillan” Gustafsson är skyddsombud i fabriken och företräder personalen i arbetsmiljöfrågor. Hon hjälper bland annat till med att dokumentera eventuella tillbud och se till att hålla drift- och säkerhetsinstruktionerna (DSI) uppdaterade.

Lillan_ny.jpg
Angelie Gustafsson vid en av fabrikens DSI:er.

- Arbetssäkerheten är vår största prioritet. Vid varje arbetsstation finns DSI:er att läsa. Du får inte arbeta vid en station om du inte har läst dokumentet, och om det revideras så måste du läsa det igen. Vi säkerställer att nyanställda har läst och förstått de säkerhetsinstruktioner som finns i DSI:n, säger Angelie Gustafsson.

Positiv trend
Nu i slutet på maj konstaterades över 1560 olycksfria dagar utan sjukfrånvaro i Mohedafabriken. En av nyckelfaktorerna för det framgångsrika arbetet är en stark säkerhetskultur i fabriken där såväl chefer som produktionspersonal strävar efter att skapa en säker arbetsplats.

- Nyckeln är engagerad personal, säger platschefen Niclas Kanstedt. Alla är jätteduktiga på att rapportera om de upptäcker en risk eller brist som skulle kunna leda till olycksfall eller tillbud. Det är med av hjälp av deras ögon och öron vi kan förbättra oss. Som platschef är en olycka det värsta som kan hända. Material går att ersätta men inte kollegor. Vare sig man är chef eller medarbetare har man lika stort ansvar att se till att vi lyckas med att nå vår vision om noll olyckor, förklarar Niclas.

Bröderna Kanstedt och Lillan_ny.jpg
Produktionschef Mikael Kanstedt, skyddsombud Angelie Gustafsson och platschef Niclas Kanstedt.