Mindre fossil plast i förpackningarna för skivat smörgåspålägg

Vårt mål är att minska användningen av fossila material. Därför består förpackningarna till Lönnebergas skivade smörgåspålägg nu av 50 procent bioplast. Vi använder en blandning av förnyelsebar plast och fossil plast via en ISCC-certifierad massbalanslösning.

Massbalanslösning innebär att fossil plast blandas med bioplast i tillverkningen av förpackningarna. Lönnebergas totala andel av bioplast i förpackningarna till skivat smörgåspålägg är 50 procent. Men eftersom vår leverantör tillverkar andra förpackningar i samma anläggning, kan vi inte garantera att varje Lönnebergaförpackning innehåller ett visst antal procent fossilfritt material. Vi vet bara att den totala mängden förnyelsebart material som vi har beställt för Lönnebergas skivade smörgåspålägg har använts i leverantörens produktion. 

ISCC-certifiering betyder att en tredjepartsrevisor kontrollerar att vår tillverkare av förpackningar har köpt in den avtalalade mängden bioplast för Lönneberga och att köpen görs i enlighet med ISCC’s standard. Läs mer här