Kyckling från Svensk Fågel: Minskat klimatavtryck med en femtedel

Svensk kyckling har minskat sitt klimatavtryck med nästan 20 procent på drygt tio år. Det visar en ny livscykelanalys som gjorts av RISE på uppdrag av Svensk Fågel. Som uppfödare av svensk kyckling och ett medlemsföretag till Svensk Fågel är vi mycket glada och stolta över detta.

- Svensk Fågels kycklinguppfödare har arbetat med effektivisering och energiomställning vilket minskar klimatavtrycket av kycklingen. Jag upplever att det finns en drivkraft att hela tiden bli lite bättre och mer hållbar i uppfödningen, säger Fil dr Katarina Nilsson, enhetschef på RISE och ansvarig för studien.

I dag är avtrycket knappt 1,6 kilo koldioxid per kilo slaktvikt. Beräkningen gjordes under våren 2022 och informationen har inhämtats från hela värdekedjan; foder, uppfödare samt slakterier. Studien kan ses i ljuset av WWF:s senaste uppdatering av Köttguiden där de gav svensk kyckling rött ljus, bland annat med hänvisning till klimatavtrycket.

– Jag tycker det är jättebra att Svensk Fågel direkt efter WWF:s uppdatering av Köttguiden gav detta uppdrag till RISE. Resultatet visar att svensk kyckling är ett väldigt klimatsmart livsmedel. Jag är glad över den utveckling vi, våra uppfödare, och branschkollegor gjort de senaste åren, säger Patrik Larsson, Senior Vice President Atria Poultry.

- Den nya LCA:n är ett kvitto på att vårt hårda och målmedvetna arbete verkligen gett resultat. Det är också en viktig signal till svenska konsumenter och restauranger att det är klimateffektivt att välja svensk, traditionell kyckling från våra bönder, säger Maria Donis, vd Svensk Fågel.

Sammanfattning av rapporten samt mer material hittar du här