Nu produceras vår mat med Grön El

 
Den 1 april gick samtliga anläggningar inom Atria Scandinavia över till Grön El, ett viktigt steg i företagets klimatsatsning. Grön el är ett bra miljöval då den inte ger något CO2utsläpp jämfört med el från kol och olja, eftersom den gröna elen hämtas från förnybara energikällor såsom sol, vind och vatten

- Vi lägger stort fokus på olika miljöfrågor inom Atria och har bland annat som mål att halvera koldioxidutsläppen till år 2020, 
säger Eva Hultbäck Kvalitets- och Miljöchef på Atria.