Fokus på förpackningar minskar matsvinnet

Halverat matsvinn och återvinningsbara förpackningar. Atrias ambitioner för en hållbar livsmedelsindustri är högt ställda.
– Vi måste hela tiden bli bättre, säger Adam Berggren, Packaging Development Manager.

För Atria innebär ett gott liv en ansvarsfull livsmedelsproduktion. Genom att använda naturresurser och råvaror på ett effektivt sätt och utveckla modeller för att förhindra matavfall, ska vi minska vår produktions klimatpåverkan. Våra förpackningar har en central roll för hur vi lyckas. Inte bara med att minska nedskräpningen av naturen, utan också för att minimera matsvinnet. De här två punkterna är några av Atrias främsta målsättningar för en mer hållbar verksamhet.

– Förpackningens främsta uppgift är att skydda maten så att vi kan erbjuda en så bra produkt som möjligt som håller sig fräsch länge. Men det är inte allt. Den plast som industrin använder påverkar vår omvärld. Därför arbetar vi hårt med att ta fram förpackningar som också uppfyller de allt högre ställda kraven på återvinning och klimatpåverkan, säger Adam Berggren, Packaging Development Manager på Atria.

Förpackning1kopia.jpg
Atrias Lönneberga korvar är förpackade i klimatsmarta förpackningar av bioplast.

tter press på branschen

Enligt EU:s plastdirektiv måste alla plastförpackningar inom EU vara fossilfria och/eller tillverkade av återvunnet material innan 2030. Atria har redan infört flera fossilfria material och våra fabriker jobbar hårt med att få ner förbrukningen av fossila bränslen. Dessutom är vår ambition att redan 2025 arbeta med enbart återvinningsbara plastförpackningar.

DLF, branschorganisationen för dagligvaruhandeln, restauranger och storhushåll i Sverige, lanserade nyligen just den här målsättningen i det så kallade Plastinitiativet 2025, ett initiativ som Atria står bakom.

– Det här är något som sätter press på branschen på ett bra sätt. Samtidigt är det också viktigt att de organisationer som tar hand om våra uttjänta förpackningar fortsätter forska kring vilka material som går att återvinna. Här finns det flera spännande spjutspetsteknologier som vi hoppas ska introduceras även på den svenska marknaden, säger Adam Berggren.

Matsvinnet kan minska med bättre förpackningar

Uppmärksamheten kring förpackningarnas miljöpåverkan är viktig för att driva på utvecklingen, utan att kvaliteten på förpackningarna försämras. Förutom DLF:s plastinitiativ följer vi även Livsmedelsbranschens hållbarhetsmanifest, som bland annat går ut på att matsvinnet ska halveras till 2030. Och för att minska matsvinnet är förpackningens kvalitet avgörande.

– Om förpackningen försämrar möjligheten att förvara maten kommer matsvinnet att öka. Det är ett faktum. Och matsvinnet är redan idag ett större problem för miljön än de plastförpackningar som vi använder. Detta måste vi hela tiden ha i åtanke. Även om debatten just nu fokuserar mycket på skadeverkningar från plast är det viktigt att komma ihåg att plasten från våra hushållssopor trots allt utgör endast 1 procent av den totala mängden avfall som skapas i samhället, säger Adam Berggren.

Arbetar för en gemensam front

Atria har en viktig roll i att utbilda konsumenterna. Och genom att driva frågan inom branschens olika organisationer skapar vi en bred och gemensam front.

– Vi måste bli bättre och hela tiden redovisa var vi är och vad vi gör. Hållbarhet inom livsmedelsindustrin är en komplex fråga med en rad olika parametrar. Men alla seriösa aktörer inom industrin, inte bara Atria, utan även våra konkurrenter och leverantörer, jobbar för att komma framåt. Det finns ingen som inte bryr sig om de här frågorna idag, säger Adam Berggren.