Atrias arbete för noll arbetsolyckor ger resultat

Vi på Atria har en nollvision för arbetsolyckor. Inom Atria har arbetet med att skapa en säker och god arbetsmiljö pågått länge. Det är glädjande att det hårda arbetet har gett resultat.

Säkerheten inom Atrias enheter har högsta prioritet. Det är ett väl synligt ämne tack vare mängder av varningsskyltar och påminnelser som bidrar till att göra säkerheten till en naturlig del av de dagliga rutinerna. Bland annat har koncernen tagit fram en gemensam säkerhetsprincip Safety First som alla anställda ska följa. Safety First återspeglar Atrias företagsansvar och interna värderingar. Det långsiktiga målet med Safety First är att minska antalet arbetsrelaterade skador och säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö.

Sölvesborg visar vägen
Atrias arbete för noll arbetsolyckor har gett bra resultat i flera anläggningar. Men det finns en anläggning som sticker ut i statistiken och det är Sölvesborg med noll olyckor hittills under 2020. Kycklingfabriken i Sölvesborg har genomgått en enastående utveckling under de senaste månaderna inom säkerhet och kvalitet. Från att ha relativt hög olycksstatistik under 2019 har antalet arbetsolyckor i Sölvesborg sjunkit drastiskt och ligger för närvarande på noll. Ett imponerande jobb som krävt hårt arbete.

- Under 2019 hade vi några olyckor, säger Daniel Magnusson, platschef i Sölvesborg. 2019 var också året vi riskbedömde verksamheten och gjorde flera insatser i syfte att förbättra säkerheten. Vi såg ett mönster att olyckor ofta är relaterade till beteende och inte i huvudsak maskinen. Därför lägger vi stort fokus på att prata om steget före. Vi tar exempelvis upp uppkomna olyckor och diskuterar dessa i relation till beteende och hur man ska tänka steget innan, säger Daniel.

En autentisk säkerhetskultur har anammats
Den engagerade inställningen hos såväl produktionspersonal som ledning har haft en avgörande betydelse för resultaten. Den högsta ledningen deltar aktivt i revisioner och inspektioner av fabriken varje vecka för att säkerställa att företagskulturen, såsom säkra förfaranden och säkerhetsfrämjande värderingar får synlighet i fabriken. Det gäller också att alla är med på tåget och arbetar mot ett gemensamt mål. Att sätta mätbara mål har visat sig vara ett effektivt medel för att uppnå önskad effekt av insatserna.

- För att kunna lyckas med vår nollvision behöver alla vara delaktiga, säger Daniel. Därför sätter vi mål tillsammans och firar delmål för antal dagar utan olyckor.

Medarbetarna i Sölvesborg har visat att noll arbetsolyckor är ett mål som kan nås när engagerade och välinformerade team kavlar upp ärmarna. Nu gäller det att hålla i den positiva trenden och arbeta aktivt för att förebygga olyckor.

JG1_6557a.jpg