Atria gör stor miljöbesparing med ny biopanna i Borås

Atrias övergripande mål är en koldioxidneutral livsmedelskedja. Som ett led i detta installerar Atria en ny biopanna i fabriken i Borås. Därmed blir energiförbrukningen helt fossilfri och utsläppen av koldioxid minskar med 580 ton per år vilket innebär stora miljöbesparingar.

Livsmedelsföretaget Atria tillverkar bland annat Onsalakorv, Norrbodakorv och Ridderheims ölkorv i anläggningen i Borås. Idag producerar en oljepanna den ånga som används i produktionen. Framöver kommer ångan istället att framställas av bioenergi från träpellets.

Boråspanna2.jpg

Pellets är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp och den stora fördelen är att förbränningen av biobränsle är koldioxidneutral och inte bidrar till växthuseffekten. Energiförbrukningen i Atrias fabrik i Borås blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar.

– Nu tar vi nästa steg i vår klimatomställning, säger Gustaf Holst, Technical Manager på Atria Sweden. Både våra kunder och vi själva vill få ner utsläppen och målet är att bli fossilfria så snabbt som möjligt. Det här blir ett fantastiskt tillskott till Boråsfabriken och ett stort steg mot våra högt uppsatta hållbarhetsmål, avslutar Gustaf.

Biopannan levereras av BKtech under våren 2022. Investeringen på totalt 8,6 miljoner kronor finansieras till cirka hälften av Atria och resten via investeringsstödet Klimatklivet.