Snart 1700 olycksfria dagar

På logistikavdelningen i Sköllersta har det inte skett några olyckor som orsakat mer än åtta timmars frånvaro sedan den 30 november 2016. Den 13 juli hade det gått 1684 dagar utan större olyckor – finns det någon hemlighet?

– Nej, inga hemligheter. Bara fokus på säkerhet, uppmärksamhet och omtanke om varandra, säger avdelningens ledare Kjell Pettersson och samordnare Peter Olsson. Logistikavdelningen har 15 medarbetare som arbetar på fabrikens terminal, med emballage, torrlager och butiksförsäljning. På terminalen sker in- och utlastning av gods och orderplock. Hit kommer även varor från Moheda, Tranås och Borås och samlastas för vidare transport till kunder.
KP.jpgKjell Pettersson, terminalchef.

Tät trafik
Att det inte skett några olyckor på 4,5 år betyder inte att det är en riskfri arbetsmiljö. Lastbilar kommer och går, och inne på terminalen far truckarna fram och tillbaka. Samtidigt måste personal från andra avdelningar passera för att ta sig till andra delar av anläggningen.
– Vi som har vår arbetsplats här är truckvana, vi vet att vi måste vara på vår vakt och se upp för truckar hela tiden, men de andra är kanske inte lika riskmedvetna som vi är, säger Peter Olsson. De största riskerna med truckar är klämskador och påkörningsskador. Inne på terminalen tutas det och ropas ”bakom” för att göra varandra uppmärksamma på att en truck närmar sig.

Kom hem säkert
– Det första vi lär nyanställda är att ditt huvud måste gå runt i 360 grader hela tiden, säger Kjell Pettersson, terminalchef. Vårt skyddsombud, Elisabeth Lejon, går alltid igenom säkerheten med alla nyanställda och vikarier. De får också en intern truckutbildning innan de får börja köra, även om de redan har truckvana.

Kör försiktigt, var rädda om varandra. Så avslutas varje morgonmöte på avdelningen. En ständig påminnelse om att säkerheten är viktigast av allt.
– Att ändra beteende hos människor är inte lätt, så vi jobbar med säkerhetstänket hela tiden säger Kjell. Ta inga risker, spring inte, klättra inte. Måste du stänga av en maskin för att göra något, så gör det. Även om det går långsammare så är det säkrare.

Observera och registrera
För att vara en säker arbetsplats är det allas ansvar att göra riskobservationer – och att registrera dem i systemet.
– Många medarbetare åtgärdar en risk de ser direkt, till exempel flyttar en pall som står på fel ställe, säger Peter Olsson. Det är rätt, men vi ska också se till att samma risk inte uppstår igen genom att ”göra en LiA”, alltså att registrera riskobservationen i Livsmedelsbranschens informationssystem om Arbetsmiljö. Då kan vi arbeta aktivt med potentiella risker för att minska tillbud och olyckor.

PO.pngPeter Olsson, samordnare.

Okej att säga till
Något alla kan göra för att minska risker är att våga säga till när någon gör fel.
– På vår avdelning säger vi till den som kommer in på området och inte beter sig som man ska här, säger Peter Olsson. Det är till exempel inte tillåtet med hörlurar på terminalen eftersom du inte hör truckarna då, så då förklarar vi vad som gäller. Jag förväntar mig att andra gör likadant mot mig, så att jag inte riskerar att skada mig eller någon annan.

Det är alltså inte några enskilda insatser som gör att sköllerstaavdelningen klarat sig utan olyckor under så lång tid. Det är att alltid ta det säkra före det osäkra.
– Det blir ett driv att vi har klarat oss från olyckor under så många dagar, säger Kjell Pettersson. Nu vill vi ju inte börja om från noll, men skulle det hända en olycka så kommer vi att ta nya tag och fortsätta sätta säker-heten först. Vår inställning börjar ju inte om från noll.