Behandling av personuppgifter – kunder & leverantörer

Personuppgiftsansvarig & kontakt
Ansvarig för personuppgifter är Atria Sverige AB (556057-9624)
För ytterligare information hur vi behandlar personuppgifter kontakta AnnaKarin.Dennevi@atria.com.

Personuppgifter som hanteras
Atria hanterar personuppgifter om våra kunder och leverantörers kontaktpersoner såsom: namn, titel, adress till företaget, telefon/mobilnummer och epost. Vi sparar anteckningar från möten och deltagarlistor från event vi arrangerar. Vi hämtar huvudsakligen personuppgifterna antingen från arbetsgivaren eller från kontaktpersonen själv.

Hantering av personuppgifter
Vi använder personuppgifterna för att:
• Upprätthålla och utveckla vår relation
• Hantera kundorder och leverans av produkter
• Arrangera event och kundträffar
• Sända information om Atria och våra produkter

Personuppgifterna används inte för analyser eller profilering.
Informationen används enbart baserat på vårt kund /leverantörsförhållande.

Skydd av personuppgifter
Personuppgifterna används bara av de personer som är anställda hos Atria för att hantera våra kundrelationer. Informationen kan också hanteras av våra IT – systemleverantörer i samband med systemtester och systemutveckling.

Personuppgifterna kan också användas av utvalda samarbetspartners när vi har marknads/event arrangemang och vid olika typer av interna analyser. Vi har överenskommelser med alla våra samarbetspartners om riktlinjer och regelverk för GDPR.
Datasäkerhet är en process för att säkerställa tillförlitlighet, konsekvens och tillgänglighet av information. Denna process görs i enligt med Atria Group Data Protection Policy. All persondata är skyddad från obehörig eller olaglig access.


Datasäkerhet täcker all information och processer som kontrolleras och hanteras av Atria. Detta gäller också all datahantering av personal, partners och kunder. Våra informationssystem och processer inom Atria är skyddade av högsäkerhetssystem mot dataintrång av alla slag.

Atria följer GDPR enligt European Union Data protection policy as of 25th May 2018. Access till personalinformation kontrolleras genom bra rutiner and riktlinjer.

Personinformation skickas eller används aldrig utanför European Union eller European Economic Area.

Varaktighet
Vi underhåller personinformationen under vårt kund/leverantörsförhållande och använder informationen som beskrivits ovan. Vi raderar informationen senast 1 år efter kundrelationen upphört eller när kontaktperson byts.

Era rättigheter

Ni har rätt att:
• Få en kopia eller utdrag från den personinformation vi har om er.
• Radering eller rättelse av er personinformation under vissa förutsättningar.
• Begränsad hantering av er personinformation under vissa förutsättningar.
• Få er personinformation överförd till ett annat informationssystem under vissa förutsättningar.

Ni kan använda er tidigare nämnda rätt genom att kontakta AnnaKarin.Dennevi@atria.com.

Om ni anser att era rättigheter under data protection laws är kränkta kan ni vända er till datainspektionen@datainspektionen.se.